Aantal te tonen generaties:
Geef een (deel van) een naam waar u op wilt zoeken van minimaal 3 letters
Let op: diacritische tekens en apostrofs zijn uit de namen verwijderd om technische redenenDatabase is bijgewerkt 10 oktober 2020"Traditional Cob" is een geregistreerd handelsmerk van ICS Nederland
Copyright © Alfirin Technologies.